Coaching

Co takiego kryje się pod pojęciem coachingu, który stał się ostatnio tak modnym tematem? Co sprawia, że powstają czasopisma i liczne publikacje na temat coachingu, a  jak grzyby po deszczu tworzą się jego liczne odmiany?  Co pociąga ludzi do coraz częstszego korzystania z usług coacha?

Dużo pytań?

To właśnie pytania są fundamentem coachingu. Pytania bowiem mają tą niesamowitą właściwość, że wprawiają nasz mózg w inny stan, sprawiają, że możemy inaczej działać i kształtować nowe doświadczenia. Jak pokazują badania neurologiczne tworzą nowe połączenia neuronalne w mózgu. 1Na co dzień najczęściej działamy na podstawie pewnych schematów myślowych. Schematy to uproszczenia rzeczywistości, które umożliwiają nam szybkie i bezproblemowe działanie np. Rano robimy sobie kawę, a nie zastanawiamy się dlaczego woda gotuje się w 100 stopniach. Im jesteśmy starsi i mamy więcej doświadczeń tym nasz umysł tworzy więcej tego typu schematów. I tu jak zawsze są dwie strony medalu. Ma to bowiem swoje niewątpliwe plusy, gdyż pozwala nam szybko działać, nie zastanawiając się nad każdym ruchem. Jednak ma też swoje minusy – ogranicza nasze postrzeganie świata. Czy wychodząc do sklepu kiedykolwiek wsłuchiwaliście się w odgłosy otaczającego Was świata? Czy zauważaliście leżący po prawej stronie od wejścia papierek? Zapytacie, a co by to wniosło do mojego życia? Odpowiem tak: a jak myślisz?

Czym jest coaching?

Podwaliny coachingu znajdziemy w filozofii. Pierwszym coachem był Sokrates. To on niczym, jak sam siebie określał, giez, zadawał swoim rozmówcom pytania, które miały ich doprowadzić do poszerzenia świadomości. Miały pokazać im tą drugą stronę medalu. Miały sprawić by spojrzeli z innej perspektywy. Człowiek bowiem, według Platona, jest niczym skuty kajdanami w jaskini, gdzie widzi tylko cienie. Coach jest tym, który pomaga wyjść z tej jaskini. Etymologicznie natomiast samo słowo coaching pochodzi z anielskiego coach- trener. Trener, który motywuje, który sprawia, że zawodnik może osiągać coraz to lepsze rezultaty. Trener, który kibicuje i wierzy w swojego podopiecznego. Coaching więc  można powiedzieć jest  symbiozą sportu i filozofii. Z jednej strony opiera się na sokratejskiej metodzie zadawania pytań, z drugiej motywuje i rozwija. Coaching to proces, w którym pomaga się klientowi w osiągnieciu jego celu, bez mówienia mu jak ma to robić i bez robienia tego za niego. 

Coaching to zazwyczaj rozmowa lub szereg rozmów między coachem a klientem. Coach poprzez zadawanie odpowiednich, pogłębiających rozumienie pytań prowadzi rozmowę tak, aby Klient mógł z niej skorzystać i zrobić postępy w nauce.  Skoncentrowany jest jednak przede wszystkim na kliencie. Podąża za jego potrzebami, za jego emocjami. Pytania mają charakter otwarty, unika się również zadawania pytania „dlaczego”, które sprawia, że człowiek stara się tłumaczyć. Klient nie ma się tłumaczyć przed coachem. Klient ma lepiej zrozumieć i poszerzyć swoje perspektywy myślowe. Rozmowy coachingowe przybierają różne formy i odbywają się w różnych środowiskach. Rolą coacha jest zastosowanie takich metod by doprowadzić do osiągnięcia sukcesu w sposób, który pogłębi doświadczenie oraz świadomość Klienta i pomoże mu rozwinąć własne zdolności.

Na czym polega coaching?

Jak wygląda coaching?

Coaching to najczęściej rozmowa lub inna aktywność klienta (np. klient wykonuje ćwiczenia lub zadania – istnieje szereg ciekawych i rozwijających narzędzi coachingowych) z coachem. Każde spotkanie ma określony cel. Cele te mogą być różne począwszy od zmiany złych nawyków, poprzez podjęcie mniej lub bardziej ważnych decyzji, a skończywszy na tematach rozwojowych czy biznesowych.  Nazywa się to wówczas coachingiem „offline”. Może też jednak wyglądać inaczej – coach może obserwować Klienta podczas wykonywania pewnych czynności, np. rozmowy z klientami czy współpracownikami, a następnie omówić z nim swoje spostrzeżenia – określa się to coachingiem „online”.

Zazwyczaj ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć jakiś cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by uzyskiwać lepsze rezultaty. Dobry coach bowiem stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań, słuchania i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę tak by Klient  sam wyciągnął wnioski. To właśnie Klient jest obiektem uwagi i koncentracji coacha, przez co może osiągnąć większą świadomość własnej sytuacji. Dodatkowo coaching umożliwia Klientowi odkrycie nowych sposobów rozwiązywania problemów, osiągania lepszych wyników i łatwiejszego dochodzenia do wyznaczonych celów.

Dlaczego ludzie decydują się na coaching?

Czego można oczekiwać od coacha?

Rolą coacha jest zapewnienie Klientowi wsparcia, wyjątkowego w swej naturze. Coach koncentruje się wyłącznie na sytuacji Klienta. Jego uwaga i zaangażowanie są całkowicie skupione na Kliencie .Coach słucha Klienta z autentyczną ciekawością, chcąc zrozumieć, kim on jest i jak odbiera świat. Coach przekazuje Klientowi obiektywną ocenę, dzięki której osiąga się jasność sytuacji. Podczas rozmów coach zachęca Klienta do podejmowania wyzwań, pokonywania przeciwności i podjęcia działania. Relacja coachingowa opiera się na zaufaniu i otwartości, a treść rozmowy Klienta z coachem jest poufna. Jeżeli coaching dla Klienta zorganizowała osoba trzecia, coach uzgadnia z Klientem najlepszy sposób informowania go o postępach i ewentualnego angażowania go w proces coachingu.

Coaching oparty jest na wierze w Klienta i przekonaniu, że to Klient ponosi odpowiedzialność za swoje życie oraz osiągane rezultaty. Kiedy bowiem uznajemy, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, oznacza to również, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić. Jeżeli na przykład nie osiągacie w pracy takich wyników, jakbyście chcieli, coach może was zachęcić do:
•    Lepszego zrozumienia własnej sytuacji.
•    Wygenerowania nowych pomysłów czy perspektyw.
•    Podjęcia działania, dzięki któremu osiągniecie pożądane rezultaty.

Coach nie będzie wam natomiast mówił, żebyście zrobili coś konkretnego – ani tym bardziej nie zrobi tego za was. W przeciwnym razie to on ponosiłby odpowiedzialność za wasze życie, a tym samym odbierał wam siłę sprawczą.

Jakie korzyści może przynieść coaching?

O korzyściach

Korzyści z coachingu to m.in.:

Nasza oferta

Oferujemy: