Custom publishing

Custom publishing – przejście z produktocentryzmu na klientocentryzm

Content is the king stało się można powiedzieć mantrą w marketingu, gdyż zjawisko zwane „banner blindness” (pol. ślepota bannerowa) sprawiło,że efektywność standardowych formatów reklamowych znacząco się obniżyła. Obecnie jedynie dobra treść sprzedaje towary i usługi, bo konsumenci nie kupują już marek, ale emocje, wizerunek, doświadczenia i wiedzę, które te są w stanie im przekazać. Content marketing to jedna z ogólnych recept, za to custom publishing – własne media – to jeden z lepszych środków do osiągnięcia celów wizerunkowych i biznesowych.Niewątpliwą zaletą i siłą custom publishingu jest dobrze stargetowana grupa, do której dociera – dotychczasowi i potencjalni, ale zainteresowani asortymentem czy daną tematyką, odbiorcy. Wiedza na temat grupy docelowej pozwala na precyzyjne przygotowanie publikacji – zarówno pod względem contentu jak i jego podania.

Przede wszystkim związek na dłużej

Kluczowe jest jednak to, że te wartościowe treści, w bliskiej odbiorcy stylistyce i narracji pozwalają na wydłużenie czasu spędzonego przez konsumenta z marką, co następie przekłada się na jego lojalność wobec marki. Jak pokazują bowiem wyniki badań przeprowadzonych przez Association of Publishing Agencies dobry magazyn customowy, który prócz ciekawych treści jest też atrakcyjnie wydany zatrzymuje konsumenta średnio na (aż) 25 minut! To bardzo długo w odniesieniu do tradycyjnych przekazów reklamowych (outdoor, TV, radio czy zwykła reklama prasowa) i bannerowych kampanii internetowych. To kolejny dowód na to, że odpowiednio podany i dystrybuowany content jest kluczowym aspektem.

Siła rekomendacji i relacji

Konsumenci decyzje zakupowe podejmują na podstawie rekomendacji innych. Potwierdzają to m.in. wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania w marcu 2014 roku, zgodnie z którymi 59 proc. respondentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy skorzystało z rekomendacji więcej niż raz, a 16 proc. co najmniej 4 razy. Custom publishing wykorzystując potrzebę konsumentów do weryfikacji swoich decyzji zakupowych z innymi oraz potencjał marki, w imieniu której komunikuje się z odbiorcą, podpowiada co jest dla niego dobre, co jest wartościowe, modne, przydatne, a nawet niezbędne. Dobierając oczywiście odpowiednią do tematyki narrację. Doskonałym przykładem może być zakup robota kuchennego, w którego towarzystwie zaprezentować można książki kucharskie, akcesoria czy dane płyny do czyszczenia, w przypadku samochodu mogą to być opony zimowe czy olej silnikowy opatrzone odpowiednim opisem, który może otworzyć mu oczy na jego nieuświadomione potrzeby.

Namacalny prestiż i nuta tradycji

Mimo, że obecnie mówi się, że przyszłość stoi pod znakiem digitalizacji, nadal jednak wydawnictwa drukowane czy to w formie książkowej, czy magazynowej utożsamiane są z pewnym prestiżem. Każdego stać na wydanie pdfa czy newslettera, ale nie każdego na druk. Inna kwestia jest też nuta tradycji, każdy z nas lubi bowiem dotknąć papieru, poczuć jego zapach. Usiąść i przejrzeć magazyn czy książkę. To zupełnie inne odczucia, inne doznania, inne doświadczenia niż przeglądanie na ekranie. Odzywa się w nas pewien sentymentalizm. Odwołujemy się do emocji.

Wzmocnienie zapamiętywania przekazu – multisensoryczność

Jak pookazują najnowsze odkrycia neurobiologii, im dany kanał wykorzystuje więcej zmysłów, tym skuteczniejsze jest zapamiętywanie – poprzez custom publishing wykorzystuje się dwa zmysły (wzrok i dotyk) zamiast jednego, co więcej wywołuje też pozytywne emocje oraz odnosi się do znanego i ciekawego kontekstu, które dodatkowo wzmacniają zapamiętywanie.

Dać Klientowi wartości

Warto mieć świadomość, że każdy Klient chce kupować. Klient lubi kupować. Klient kupuje jednak nie sam produkt, ale pewną wartość jaką ten produkt dla niego niesie. Tą wartość przez custom publishing można mu doskonale zaprezentować. Co więcej, jeśli już wydał pieniądze, to chce korzystać z produktu, który zakupi. Chce wiedzieć co może mu dać więcej ten produkt/marka. Klient chce otrzymać jakąś korzyść z produktu. Nie musi to być korzyść namacalna, może być to uczucie satysfakcji, prestiżu lub chęć wyróżnienia się. Każdy produkt niesie taką wartość dla klienta. I od tego należy zacząć przy publikacjach. Zastanowić się jaką wartość chcemy dać klientowi.

Sprzedaż poprzez edukację klienta

Jeżeli chcemy wejść w świat klienta i dać mu to czego on potrzebuje to należy nauczyć go korzystać z tego produktu. Dać mu wiedzę. Nauczyć go jak może wykorzystać ten produkt dla swoich korzyści. Pokazać co może mu dać. Jakie może mu przynieść korzyści. Jak poprawi się jego życie gdy zacznie korzystać z tego produktu. Co jeszcze produkt wniesie. Jakie są silne strony produktu. Kluczowe jest to by przekazać jak najwięcej praktycznej wiedzy. Ale nie standardowej wiedzy z ulotki. Tylko wiedzy jakiej potrzebuje, tej której poszukuje…tym jest właśnie sprzedaż edukacyjna – zmienia się w niej punkt ciężkości z produktocentryzmu na klientocentryzm.

Po pierwsze ustalić cel publikacji

Aby rozpocząć przygodę z własnym custom publishingiem należy, jak w przypadku wszelkich działań, obrać cel. Jaki jest cel naszej marki, co chcemy osiągnąć przez publikację, jakie przekazać wartości. To czy chcemy pozyskać czy też zachęcić do ponownego zakupu dotychczasowego klienta, determinuje sposoby dystrybucji i redystrybucji treści custom publishingowych. Może być to bowiem magazyn, który dystrybuowany jest w sieci handlowej dla Klientów, czy wśród posiadaczy kart lojalnościowych, lub może zachęcać potencjalnych klientów do zapoznania się z marką. Obecnie najpopularniejszym rodzajem customowych publikacji są czasopisma firmowe – zarówno te ekskluzywnie wydawane, kierowane do klientów zewnętrznych, jak i tzw. gazetki pracownicze, których odbiorcami są pracownicy przedsiębiorstwa. W obu przypadkach wydawcą jest firma, której podstawową aktywnością nie jest działalność wydawnicza. A celem wydawania własnego tytułu jest wsparcie głównej działalności w wybranej sferze (marketingu, employer brandingu, komunikacji wewnętrznej).

Custom publishing jak zacząć wydawać?

Przedsiębiorstwo, decydując się na wydawanie własnego czasopisma – zarówno zewnętrznego (kierowanego do klientów), jak i wewnętrznego (kierowanego do pracowników) ma do wyboru dwie drogi:

1. Utworzenie w ramach organizacji zespołu odpowiedzialnego za całościowe przygotowanie gazetki: zarówno od strony merytorycznej (redaktor naczelny, autorzy tekstów, korektor), jak i wizualnej (grafik, operator dtp) – jednak niewiele firm decyduje się na prowadzenie pełnego procesu wydawniczego in-house z takiego samego powodu, dla którego stosuje się outsourcing usług reklamowych. Dlatego wybierają najczęściej opcję

2. Powierzenie części odpowiedzialności zewnętrznemu partnerowi – agencji custom publishingowej wyspecjalizowanej w przygotowywaniu wydawnictw na zlecenie – taniej i szybciej, łatwiej jest zakupić profesjonalną usługę u doświadczonego partnera, niż tworzyć oddzielny zespół wewnątrz firmy, bądź odciągać własnych (już i tak mocno dociążonych czasowo) specjalistów od codziennych obowiązków.

Doświadczona agencja custom publishingowa

Aby odpowiednie dać rzeczy słowo i nie tylko warto wybrać agencję z doświadczeniem i dobrym zapleczem autorskim. Zakres działań, jakiego może podjąć się agencja custom publishing, może być zarówno wąski (np. opracowanie projektu layoutu i skład kolejnych wydań czasopisma), jak i szeroki (aktywny udział w planowaniu i przygotowywaniu treści, pisanie artykułów, organizowanie sesji zdjęciowych, obsługa poligraficzna i kolportaż). Im szerszy zakres usług tym mniej nakładów pracy.

Custom to nie tylko gazetki firmowe

Custom publishing nie kończy się jednak tylko na przygotowywaniu gazetek firmowych i czasopism. W pojęciu “wydawnictwa na zlecenie” mieszczą się także książki (szczególnie aktywna jest tu branża farmaceutycza), blogi firmowe, tematyczne serwisy internetowe, produkcje wideo itp.W dobie internetu i popularności mediów społecznościowych coraz częściej zamiast o custom publishingu mówi się o content marketingu, czyli tworzeniu różnorodnych treści (a nie wydawnictw) na zlecenie.

Przesyt digitalizacją

Obecnie zalewani jesteśmy informacjami wirtualnymi, maile, powiadomienia z tego powodu drukowane czasopisma,

szczególnie gazetki pracownicze, wyróżniają się skutecznością w walce o uwagę odbiorców i ich wyłączną koncentrację na przekazie.

Instytu Nowych Idei – klientocentryzm

Zajmiemy się projektem od A do Z. Jak rozpoczynamy pracę z Klientem customowym? Przede wszystkim zaczynamy od dokładnego poznania potrzeb naszego Klienta. Z uwagi na to, że mamy doświadczenie w coachingu, marketingu i PR, przeprowadzamy dokładny wywiad, a czasem i badania. Naszym celem jest bowiem gruntowne poznanie firmy, dla której mamy pracować, jej wartości, potrzeby i zamierzenia, aby wydawana wspólnie przez nas publikacja realizowała w pełni postawione przed nią cele. W trakcie naszej współpracy, za każdym razem charakter magazynu konsumenckiego jest indywidualnie konsultowany z klientem, by w efekcie osiągnąć zadowalający efekt polegający na pogodzeniu celów wizerunkowych z ekspozycją oferty. Jednym z wyznaczników jakości magazynu konsumenckiego jest spersonalizowanie projektu i stworzenie atrakcyjnego contentu, nad którym pracują profesjonaliści z różnych dziedzin m.in.: fotograf, stylista, copywriter, content manager. Dzięki kooperacji i koordynacji zespołu możemy wyprodukować materiały, które w możliwie najlepszy sposób przedstawią konkretny brand.

Instytu Nowych Idei – odpowiednie da rzeczy słowo

Kilkadziesiąt opracowanych i wydanych publikacji custom publishingowych dla wielu różnych firm dają nam ogromną wiedzę o pożądanych przez odbiorcę: kształcie, zawartości i wyglądzie. Mamy bowiem świadomość, że papier wszystko zniesie, jednak czytelnicy – niekoniecznie. Realizując magazyny konsumenckie dbamy zarówno o to, aby marka sponsorująca została bardzo dobrze zaprezentowana i wyeksponowana, ale też o to, aby samo czasopismo było dla odbiorców ciekawe, przydatne i angażujące.

Podsumowując

Custom publising dostarcza swoim odbiorcom/czytelnikom wartościowy, ciekawy, użyteczny content, budując tym samym świadomość marki, dając szerokie możliwości prezentacji produktów lub usług. Poprzez tą formę przekazu, dostarczając ciekawe treści, buduje zaangażowanie oraz w nienachalny sposób zwiększa sprzedaż. Ze względu na dostosowanie contentu do oczekiwań czytelnika i jego atrakcyjność budowana jest relacja

z czytelnikiem, który angażuje się w tematykę wokół produktu lub usługi, co przyczynia się także do wzrostu lojalności konsumenta wobec marki.

Korzyści

Środek do budowania długoterminowej i efektywnej współpracy z Klientem

Nowy efektywny kanał komunikacji z Klientem

Długi termin przydatności - łączenie informacji i reklamy

Lojalność i przywiązanie Klientów oraz źródło informacji o ich Klientach

Doskonałe wzmocnienie akcji promocyjnych

Zaangażowanie Klientów i franczyzo-biorców

Nasza oferta

Oferta

Magazyny zewnętrzne, wewnętrzne… dobre. Kompleksowo realizujemy czasopisma i publikacje konsumenckie. Na życzenie ofertę poszerzamy o sesje zdjęciowe i działania promocyjne magazynu. Realizowane przez nas elementy publikacji custom publishing:

Jakie są koszty?

Koszty

Aby przygotować dla Państwa wycenę potrzebujemy informacji takich jak: liczba stron + oczekiwania, periodyczność, parametry druku (wymiar), liczba i rodzaje materiałów zamówionych/klienta itp.