Kreowanie wizerunku i PR

"Zdanie powiadamia nas o pewnej sytuacji, a zatem jego związek z nią musi być istotny."- L. Wittgenstein

Reklama umarła, niech żyje PR….


Public Relations to bardzo pojemne słowo. Najlepiej więc odwołać się do humorystycznego przykładu:
Mamy szczura i chomika. Szczur pyta chomika: – Dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy w gruncie rzeczy do siebie bardzo podobni, ja jestem nawet od ciebie mądrzejszy, a mimo tego to ty mieszkasz u ludzi, w pięknych warunkach, dzieci cię uwielbiają, głaszczą, karmią, ja zaś muszę tułać się po kanałach, a na mój widok wszyscy uciekają. Dlaczego tak jest? Chomik spojrzał na szczura ze współczuciem i rzekł: – Bo ty masz fatalne Public Relations…
Dykteryjka ta doskonale obrazuje rzeczywistość gospodarczą. Istnieje bowiem na rynku mnóstwo firm, które , mimo, iż „wypruwają sobie flaki”- pracują z pełnią zaangażowania – odnoszą mniejsze sukcesy od swoich partnerów lub konkurentów. Dlaczego? Dlatego, że dziś na rynku nie wystarczy sumiennie realizowana oferta produktów czy usług. Potrzebna jest przede wszystkim dobra marka, niezbędny jest odpowiednio wypracowany wizerunek. Innymi słowy – konieczne są profesjonalnie prowadzone działania Public Relations.


Podstawą działania pionu Public Relations jest rzetelne i systematyczne informowanie otoczenia (społeczeństwo, klientów, kontrahentów) za pośrednictwem mediów (choć nie tylko) o produktach, działalności i zamierzeniach Klienta. Od lat staramy się edukować przedsiębiorców, że PR to nie oznaka kaprysu, fanaberii lub chwilowej mody, w dodatku kosztownej i nie przynoszącej zysku. Właśnie oczekiwanie, że efekty działań PR będą obserwowane natychmiast i przełożą się na wpływy do budżetu firmy jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez tych, którzy nie mają świadomości, czym naprawdę jest PR. A jest to inwestycja długofalowa, trudno przeliczalna, lecz z pewnością opłacalna – i w dłuższej perspektywie, i w przypadku kryzysów. Ta ostatnia kwestia to także przyczyna wielu nieporozumień. Niektórzy szefowie firm traktują PR w kategoriach wozu strażackiego, który wzywa się dopiero wówczas, gdy wybuchnie pożar. Tymczasem skuteczne zażegnanie sytuacji kryzysowej (a ta może dotknąć nawet najlepszą firmę) wymaga dobrej znajomości przedsiębiorstwa, jego mocnych i słabych stron, wiedzy o strukturach i ludziach.


Często świadczone przez nasz Instytut usługi są wcielane w ogólniejszy plan marketingowy, uzupełniają go i sprawiają pełniejszym. Nierzadko dzieje się tak, że wykonujemy działania wcześniej nie zaplanowane. Przez te kilka lat wzbogaciliśmy się w istotną zaletę elastyczności, umiejętności wkomponowania działań PR w stawiane oczekiwania.


Korzystanie z usług zewnętrznej firmy PR, lub wspieranie przez nią wewnętrznego działu Public Relations przekłada się nie tylko na wymierne korzyści finansowe, ale również na większy obiektywizm. W PR podstawą jest bowiem szczera wymiana informacji. Trudno przyjąć, że poziom szczerości ocen pracownika-podwładnego firmy w rozmowie z szefem będzie taki sam jak w przypadku kontaktu ze specjalistą reprezentującym podmiot współpracujący, czyli zewnętrzną firmę.


PR to i n f o r m a c j a, nie reklama. Wizerunek marki, podobnie jak Rzym, nie powstaje od razu. Ważne są działania długofalowe, choć z jasno zaznaczonym celem i perspektywą jego osiągnięcia. Dzięki temu przekonujemy się, że dobry, przyjazny otoczeniu wizerunek produktu jest nie do przecenienia. To on decyduje – choć najczęściej nie wprost – o sukcesie. Niemniej pragniemy dodać, że efekty działań PR widać stosunkowo szybko, mówiąc wprost już po kilku tygodniach realizacji takich działań.

 

  Oferujemy wsparcie w takich aktywnościach jak:

 • Dobór oraz analiza mediów tradycyjnych oraz e-mediów
 • Kompleksowe media-relations – reprezentowanie interesów Klienta w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie
 • Redagowanie dokumentów medialnych
 • Przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów, dziennikarzy
 • Konferencje i briefingi prasowe
 • Instytucja rzecznika prasowego
 • Prowadzenie biur prasowych i biur prasowych on-line
 • Aranżowanie indywidualnych kontaktów z mediami (cichy PR, media-lobbying)
 • Brand-PR, PR marek
 • Imprezy specjalne i eventy
 • Otwarcia obiektów
 • Targi
 • Prezentacje produktów
 • Publicity wydarzeń i eventów
 • Współnegocjowanie umów z mediami
 • Pozyskiwanie rabatów
 • Patronaty medialne
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Badania opinii i poglądów wewnątrz organizacji
 • Sterowanie przepływem informacji wewnątrz organizacji
 • Imprezy integracyjne, szkolenia i spotkania dla pracowników oraz kontrahentów
 • Konferencje handlowe
 • Tworzenie więzi korporacyjnych i świadomości marki wśród pracowników
 • Branżowe i okazjonalne wydawnictwa firmowe
 • Newslettery dla pracowników, klientów i partnerów handlowych
 • Prezentacje multimedialne on-line oraz na nośnikach informacji
 • Strategie komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie komunikacją przy fuzjach, przejęciach, tworzeniu nowych organizacji
 • Poszukiwanie i doradztwo w technikach sponsoringowych
 • Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania wydarzeń o charakterze PR
 • Obsługa witryn internetowych, projektowanie struktury i zarządzanie treściami w serwisach internetowych
 • Pozycjonowanie serwisów internetowych w wyszukiwarkach
 • Internetowe relacje z mediami, konsumentami i kontrahentami
 • e-biuletyny, e-newslettery
 • Współpraca z fundacjami i organizacjami charytatywnymi
 • Techniki dotarcia do lokalnych społeczności
 • Monitoring mediów pod kątem zadanych kryteriów, analiza ilościowa
 • Monitorowanie prasowej aktywności konkurencji
 • Monitoring Internetu – strony www, fora dyskusyjne
 • Serwis fotograficzny
 • … i wielu innych